Новини

new

Статті

Організаційно-методологічні передумови та облікове забезпечення запровадження відомчої аграрної статистики в Україні

Методологічні аспекти обліку специфічного інтелектуального капіталу в аграрному секторі економіки України

Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення: теорія і практика

Розвиток наукової школи аграрного бухгалтерського обліку: минуле та майбутнє

Концептуальні основи розвитку бухгалтерського обліку аграрного сектору економіки на засадах теорії фізичної економії

Концептуальні засади розвитку управлінського обліку в аграрному секторі економіки

Влияние институциональных изменений на развитие бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины

Физиократическая доктрина развития бухгалтерского учета

Парадигма бухгалтерського обліку економіки гармонійного розвитку

Інституціональний підхід до розв'язання проблем бухгалтерського обліку в Україні