Новини

new

Статті

"Облік і фінанси АПК" – журнал всеукраїнського професійного об'єднання фінансистів, бухгалтерів і аудиторів АПК

Система державної реєстрації об’єктів нерухомості: стан та перспективи

Проблеми оренди цілісних майнових комплексів реформованих сільгосппідприємств

Проблеми формування та використання фонду відтворення та їх відображення в обліку

Правова та бухгалтерська оцінка операцій купівлі-продажу свідоцтв про право власності на майновий пай члена КСП (майнового сертифікату)

Проблемні питання збереження інвестицій власників та кредиторів сільськогосподарських підприємств (правовий, бухгалтерський та податковий аспекти)

Формування теорії і практики бухгалтерського обліку агропромислового виробництва (до 50-річчя ННЦ "Інститут аграрної економіки")

Нові методологічні засади обліку сільськогосподарської діяльності та проблеми практичного застосування П(С)БО 30 "Біологічні активи"

Облік біологічних активів: як підготуватися до його запровадження

Бухгалтерський облік державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах вступу України до СОТ