Новини

new

Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю

У науковій доповіді викладені результати досліджень стану аграрного підприємництва та сільських територій України.
Доводиться невідповідність існуючої в Україні аграрної політики до постулатів сучасних економічних і соціальних теорій. Розглядається досвід розвинутих країн щодо провадження  пріоритетної політики у розвитку малого і середнього підприємництва у сільських поселеннях, функціонування інституту сільського самоврядування, капіталізації ресурсів сільських територій.
Обґрунтовано загрози для села від явища агрохолдингізації України.
Запропонована селозберігаюча модель подальшого розвитку аграрного підприємництва і сільських територій України та розкрито її сутність, складові та механізми запровадження. На прикладі підприємств НААН доведено ефективність цієї моделі та обґрунтовано доцільність створення на базі Академії полігону для всеукраїнського її запровадження.
Наукова доповідь розрахована на науковців та представників державної та місцевої влади. Наукова доповідь може бути використана для прийняття політичних і управлінських рішень.

Переглянути повний текст

До списку доповідей