Новини

new

Жук В.М., кандидат економічних наук,
Інститут аграрної економіки УААН

Організація аудиторського обслуговування АПК

В ринковій економіці аудит, як вид діяльності, сформувався на розвиток корпоративного (акціонерного) капіталу. Цей процес прослідковується і в Україні.

Офіційно аудиторська діяльність розпочалась в Україні з 1995 року, коли на вимогу Закону України "Про аудиторську діяльність" всі господарюючі суб'єкти, в т.ч. і сільськогосподарські підприємства були зобов'язані підтвердити аудиторськими висновками свою фінансову звітність за 1994 рік. В економічну повсякденність увійшло поняття обов'язкового аудиту річної звітності.

З одного боку, можна стверджувати, що на той час у прихильників обов'язкового аудиту в АПК були вагомі аргументи. На початок 1995 року було приватизовано та перетворено в акціонерні товариства близько 50 % несільськогосподарських підприємств АПК, практично завершувався процес паювання майна в колгоспах та реорганізація останніх у КСП. Тобто капітал АПК майже трансформувався з державного чи колгоспного у корпоративний, акціонерний. Окрім того, галузь гостро відчувала потребу в аудиторському обслуговуванні у вигляді інформаційного, правового, бухгалтерського, податкового консультування.

З другого боку, аудиторський рух не був готовий якісно обслужити майже 15 тисяч суб'єктів господарювання галузі, які, окрім того, в більшості вже і на той час не мали можливості оплачувати роботу аудитора.

Враховуючи такі обставини Міністерство АПК України в період 1994-1995 pp. прийняло ряд рішень щодо організації аудиторського обслуговування галузі.

По-перше, на місця були надіслані відповідні листи-роз'яснення, де, окрім іншого, ставилась вимога - сприяти становленню незалежного аудиту в галузі.

По-друге, до цієї роботи було підключено Інститут аграрної економіки УААН, перед яким поставлені завдання наукового забезпеченню розвитку аудиту в галузі, в результаті чого було створено науково-учбово-методичний центр "Облік та аудит в АПК" (рис. 1).

По-третє, спільно з Інститутом аграрної економіки УААН було профінансовано і централізовано підготовлено групу аудиторів з аграрних регіонів.

По-четверте, спільно з Інститутом аграрної економіки УААН було підготовлено та випущено "Збірник нормативних актів та рекомендацій щодо створення та розвитку аудиту по обслуговуванню АПК України". При ІАЕ УААН створено експериментальну базу з аудиту з філіями у ряді обласних центрів.

Проте, у зв'язку з відміною вимоги обов'язкового аудиту для сільськогосподарських підприємств (окрім відкритих акціонерних товариств) з 1996 року Мінагропром втратив інтерес до аудиту і фактично на сьогоднішній день держава відсторонилась від розв'язання цієї проблеми в АПК.

Проте наші дослідження свідчать, що ця проблема з кожним днем набирає більш загрозливого для економіки АПК характеру і вимагає втручання держави.

Загострюються основні причини кризи обліково-аудиторського забезпечення реформ (що наведені на рисі). Крім того, слід визнати, що проведені реформи з різних причин не усунули байдужого ставлення переважної більшості селян до належного їм майнового чи земельного капіталу в сільськогосподарських підприємствах. Дослідження показали, що функції управління капіталом, контролю за його ефективним використанням на сьогоднішній день реально належать не селянам-власникам, а чиновникам з державних структур та керівникам підприємств. Слід визнати, що керівники підприємств, через незахищеність контрольними пакетами власності від дій чиновника, починаючи від всіляких перевірок і закінчуючи впливом на рішення зборів щодо зняття їх з роботи, фактично власними руками вимушені вимивати капітал з підприємств через укладення невигідних для них угод.

Зрозуміло, що слід повернути функції управління та контролю на селі власникам майна та землі, впровадити прозорий, дієвий, чесний механізм концентрації власності у руках ефективних господарів. Цьому в значній мірі може посприяти становлення незалежного аудиту в галузі. Дослідження проблем аудиторського обслуговування підприємств АПК проводяться ІАЕ УААН починаючи з 1995 року.

Image

Рис. 1. Обліково-аудиторське забезпечення реформ в АПК

Дослідження показали стійку тенденцію до скорочення аудиторських фірм як в цілому по Україні, так і (особливо) в регіонах. Якщо на початок 1996 року в Україні працювало біля двох тисяч аудиторських фірм, то на липень 1999 року фактично функціонувало близько 500, а активно працювало не більш 200. Більше половини аудиторських фірм працює в м-Києві. Відсотків 30-35 фірм функціонує у промислових регіонах України: Дніпропетровськ, Харків, Донецьк, Одеса. У обласних центрах так званих аграрних регіонів сьогодні працює лише до десятка аудиторських фірм. Причини скорочення відомі, тому пояснювати їх в даній статті не доцільно.

Нами в червні 1999 року проведено анкетування 136 директорів найбільш успішних у бізнесі аудиторських структур. Виявлено, що майже 70% їх - це досить малі підприємства з загальною кількістю працюючих до 10 співробітників (табл.1, 2). Такі фірми мають до 5 одиниць персональних комп'ютерів, як правило, мають в оренді одну телефонну лінію та не мають жодного транспортного засобу. Решта, 30 відсотків фірм - це, як правило, теж невеликі структури, які дещо краще оснащені оргтехнікою, телефонним зв'язком. Одиниці мають штат працівників за 20, добре оснащені оргтехнікою, мають міні-телефонні станції та власний автотранспорт. Останнє важливо саме для обслуговування АПК, особливо аграрного його сектора.

Таблиця 1

Критерії групування сукупності аудиторських фірм

Малі АФ - група І

Великі АФ - група II

Критерії групування

Кількість

Критерії групування

Кількість

Загальна кількість працюючих до 10 чол., кількість персональних комп'ютерів - близько 5

95

_______

70%

Загальна кількість працюючих -10 і більше чол., кількість персональних комп'ютерів - більше 5

41

_______

30%

Дослідження показали, що послуги, які надаються замовникам малими та середніми аудиторськими фірмами, не мають значних структурних розбіжностей. Проте більші фірми орієнтуються на аудиторське обслуговування (супроводження замовника по обліку, податках, праву), менші - більше тяжіють до обов'язкового аудиту (табл. 1,2).

Дослідження показали, що в цілому аудит майже не проявляє інтересу до співпраці з сільськогосподарськими підприємствами. В структурі інтересів аудиту харчова промисловість займає 12%, а сільське господарство - лише 5% (табл. 3).

Таблиця 2

Структура аудиторських послуг

№ п/п

Види послуг

І гр., %

ІІ гр., %

Всі, %

1

Аудиторське обслуговування

29.8

34.1

31.5

2

Аудит податковий

27.9

26.8

27.4

3

Обов’язковий аудит емітентів ЦП

26.7

20.6

24.6

4

Експертна оцінка

1.4

3.2

1.9

5

Послуги з приватизації

2.2

4.0

2.9

6

Правовий консалтинг

6.5

6.2

6.3

7

Інше

5.5

5.1

5.4

   

100

100

100

Таблиця 3

Сфера інтересів аудиторських фірм за основними галузями народного господарства

№ п/п

Галузі народного господарства

Структура інтересів АФ

1

Енергетика

6 %

2

Транспорт

10 %

3

Важка та легка промисловість

27 %

4

Харчова промисловість

12 %

5

Сільське господарство

5 %

6

Торгівля, побут

35 %

Image

Рис. 2. Структура інтересів аудиту

Сфери інтересів аудиторських фірм у розрізі місцерозташування та наявності філій представлені у таблиці 4.

Таблиця 4

Сфери інтересів аудиторських фірм у розрізі розташування та наявності філій

№ п/п

Галузі обслуговування

В розрізі АФ, що розташовані в

В розрізі АФ, які (не)мають філії

обласних центрах

районних центрах

мають

не мають

1.

Енергетика

6.8

4.2

8.5

6.0

2.

Транспорт

10.1

9.2

9.5

10.2

3.

Важка та легка промисловість

26.5

27.0

28.2

26.6

4.

Харчова промисловість

11.7

12.4

14.1

11.6

5.

Сільське господарство

3.8

7.4

6.5

4.5

6.

Торгівля, побут

35.9

31.8

27.3

36.5

7.

Інше (банки)

5.2

8.0

5.9

4.6

Сільським господарством, харчовою промисловістю більше цікавляться великі аудиторські фірми, які мають філії, дочірні підприємства. Великі фірми більше обслуговують енергетику, промисловість, мають більші доходи, з яких фінансується створення власних інформаційно-методичних баз. Останнє здешевлює їх послуги, робить послуги більш продуктивними, що дозволяє беззбитково обслуговувати і АПК. Що стосується більшого інтересу до АПК зі сторони фірм, які розташовані у районних центрах, то це визначається не стільки інтересами бізнесу, скільки їх місцем розташування.

Отже, ми можемо констатувати, що майбутнє аудиторського обслуговування АПК буде за великими структурами з філіями в районах та за малими аудиторськими фірмами, розташованими безпосередньо в аграрних регіонах.

На підставі практичної роботи в аудиторській сфері діяльності ми прийшли до розуміння доцільності структури аудиторської фірми із розгалуженою мережею філій (рис. 3). Дана структура має складатись, як мінімум, із двох юридичних осіб. Це аудиторська фірма як головне підприємство, та незалежний реєстратор як дочірнє підприємство. Така схема дозволить повної мірою обслуговувати саме підприємства АПК.

Структура повинна обов'язково мати інформаційно-методичний, консультативний відділ, відділ обліково-податкового супроводу та ряд інших відділів (рис. 3). Очолювати відділ мають партнери.

Image

Рис. 3. Схема функціонування аудиторського бізнесу

Філії у регіонах працюють за ліцензіями та методиками головної структури.

Для функціонування аудиторського бізнесу, особливо в масштабах республіки чи області, потрібні певні початкові капіталовкладення, чітка його організація та різностороння консалтингова спрямованість роботи (рис. 4). Важливо, щоб доходи від аудиторського бізнесу не тільки покривали поточні витрати, але і дозволяли проводити фінансування придбання сучасних засобів зв'язку, передової оргтехніки, транспорту. Дуже важливо проводити солідні витрати на придбання інформаційно-методичних ресурсів, фінансувати штат методичних працівників.

Дослідження показали чітку тенденцію успішних аудиторських фірм до якомога ширшого залучення до роботи оргтехніки. В цілому по об'єктах дослідження припадає 0,6 персонального комп'ютера на одною середнього працівника, тоді, коли в більших аудиторських фірмах цей показник

Image

Рис. 4. Зразок структури аудиторської фірми із розгалуженою сіткою філій

Застосування оргтехніки в роботі збільшує продуктивність праці на аудиторських фірмах, що позитивно впливає на їх ціноутворення та прибутковість.

На рис. 5 наведено загальну схему підходів до комп'ютеризації аудиту як зовнішнього, так і внутрішнього. В обох випадках важливою є автоматизація нормативно-інформаційного забезпечення. Причому ця робота має ґрунтуватись не на зборі інформації типу "Ліга", а на її систематизації, аналізі, групуванні необхідних для потреб аудиту.

Image

Рис.5. Загальна схема підходів до комп'ютеризації аудиту

Наступний крок - розробка програм, що дозволяють дати оцінку діям керівництва, системі обліку на об'єкті перевірки, провести аналіз фінансової звітності. Останнє є основою комп'ютеризації забезпечуючих процедур аудиту, таких як програми перевірок, підготовка робочих документів, висновків тощо.

Отже, аудиторське обслуговування в АПК є необхідним і важливим компонентом аграрних реформ. Держава зобов'язана розглядати аудит АПК, як один із компонентів підтримки галузі поряд із забезпеченням новими виробничими технологіями, фінансовою підтримкою тощо.

Для становлення аудиту в АПК вже напрацьована певна база як організаційна, так і методична.

Майбутнє аудиту галузі має базуватись на роботі великих аудиторських фірм, що мають у аграрних районах філії, або малих аудиторських фірмах, що створені в самих аграрних регіонах.

Організація бізнесу аудиторських фірм в АПК має бути достатньо прибутковою, з тим щоб фінансувати придбання оргтехніки, інформації, засобів зв'язку та транспорту.

Здешевлення послуг аудиту в АПК, з одночасним забезпеченням і його прибутковості, можливе через широке використання в роботі оргтехніки та передових комп'ютерних технологій.

Опубліковано: Жук В.М. Організація аудиторського обслуговування АПК / В.М. Жук // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві. Збірник наукових праць, № 2. - К.: ІАЕ, 2000. – 307 с. - С.153-162.

До списку статей